Autor: Miquel Molina i Diez

Font: http://www.polseguera.com/writers/writing-571_l-atribut-determinat-i-els-pronoms-febles.html


L'atribut determinat i els pronoms febles

L'atribut o predicat nominal es forma amb el verbs ser, estar, semblar / parèixer o paréixer (variant valenciana) més un nom, un adjectiu, etc. Aquests verbs s'anomenen copulatius. L'atribut pronominalitza per ho; i si té un sentit partitiu, per en.

Exemples:

Ells són fusters.-> Ells ho són.

Hi ha uns quants patrocinadors.-> En Joan n'és un. (sentit partitiu)

Necessitem mestres d'institut.-> Jo en soc / sóc (forma tradicional) mestre. (en = d'institut) -> Jo ho soc / sóc. (ho = mestre d'institut)

 

No obstant això, hi ha qui diu que si el predicat nominal és determinat, cal emprar el, la, els, les amb el verb ser. Jo discrepe d'aquest ús, però m'agradaria saber la vostra opinió.

Exemples:

Ella és encarregada. -> Ella ho és. (no determinat)

Ella és l'encarregada. -> Ella l'és. (determinat)

 

I vosaltres, què en diríeu?

Ella és l'encarregada. -> Ella ho és o Ella l'és?

 

Per a participar-hi, només cal que feu un comentari. El correu electrònic és opcional. Si voleu, podeu incloure-hi la zona on viviu. Per exemple, Illes Balears, València, Principat, Franja de Ponent, Rosselló...

 

Postdata: Per a fer un comentari, només heu de polsar en l'enllaç següent: Fes un comentari. També podeu anar a Opcions generals -> Fes un comentari més avall.